Dwudniowe Warsztaty

Sztuka

Wygrywania

w życiu, sporcie i biznesie

28-29 września 2017 r.

Hotel Airport Okęcie,
ul. 17 Stycznia 24
Warszawa

Kalendarz Szkoleń

08-09.02.2017

Edycja #1

24-25.04.2017

Edycja #2

20-21.06.2017

Edycja #3

28-29.09.2017

Edycja #4

09-10.11.2017

Edycja #5

Do najbliższego szkolenia:

Dni

:

Godzin

:

Minut

:

Sekund

„Aby osiągnąć coś, czego nigdy nie osiągnąłeś, musisz zrobić coś, czego nigdy nie robiłeś.”

Zobacz krótki materiał filmowy z Edycji #1
z lutego 2017 r.

Mistrzowskie strategie wygrywania

Często nie realizujemy naszych planów i nie osiągamy zamierzonych celów – zniechęcają nas nie tylko przeszkody zewnętrzne, ale i trudności wewnętrzne. Brakuje nam cierpliwości i wytrwałości, innym razem wiedzy, wzmocnienia lub wsparcia w podjętych decyzjach czy postanowieniach.

Siła woli jest jednym z krytycznych elementów osobistej efektywności. Psychologia emocji i motywacji uczy, że wola jest silnie uwarunkowana biologicznie. Jedni z nas mają ją silniejszą, inni słabszą. Jednocześnie z badań prowadzonych na Uniwersytecie Stanforda wynika, że siła woli, którą dysponujemy rozciąga się w określonym zakresie, a my najczęściej wykorzystujemy tylko niewielką jego część.  Kiedy poznamy i wdrożymy metody rozwijania woli i samokontroli możemy osiągać nawet najbardziej ambitne cele.

Jak to zrobić?
Jakie strategie mają najlepsi?
Które z nich będą użyteczne dla Ciebie?
Jak  implementować je we własnym życiu?

SZTUKA WYGRYWANIA

Sztuka wygrywania to innowacyjny, oparty na solidnych podstawach naukowych, warsztat autorstwa Sebastiana Kotow z zakresu samodoskonalenia, rozwoju i skuteczności osobistej. To praktyczna edukacja  psychologiczna, ćwiczenie sprawności intelektualnej i emocjonalnej, praca nad przekonaniami i osobistymi celami oraz wskazówki, jak to wszystko wdrażać w życiu codziennym.

Kluczowym aspektem warsztatów jest przekazanie uczestnikom najnowszej i nieznanej szeroko wiedzy, strategii i narzędzi psychologicznych, pobudzenie motywacji i energii emocjonalnej do działania i skutecznej realizacji własnych planów życiowych, sportowych i biznesowych.

Program

Prowadzący

|

Sebastian jest człowiekiem o wybitnej inteligencji. Zaangażowany, kreatywny, uważny, z ogromną pasją do rozwoju i edukacji. Jego entuzjazm i energia udziela się wszystkim, którzy z nim mają okazję i zaszczyt pracować.

~ prof. Tony Buzan
Twórca Mind Mappingu,
autor 140 książek

|

Sebastian ma wybitne umiejętności i talent do przemawiania – motywuje, skutecznie inspiruje i przekazuje solidną dawkę wiedzy. Jego międzynarodowe doświadczenia biznesowe, praca w różnych branżach z najlepszymi firmami na świecie, sukcesy na koncie – są potwierdzeniem skuteczności i wyjątkowo ciekawym materiałem na dzielenie się z uczestnikami jego wystąpień.

~ Brian Tracy
Autor 70 książek,
mówca biznesowy, konsultant

Sebastian Kotow

Autor, inspirujący mówca i wykładowca psychologii zarządzania na studiach MBA i podyplomowych studiach Psychologia Biznesu dla Menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego. Prezes firmy doradczo – szkoleniowej MindShiftLab zajmującej się implementacją wiedzy i narzędzi psychologii pozytywnej, ekonomicznej i neurokogniwistyki w procesach zmian organizacji oraz rozwoju kompetencji menedżerskich. Współautor bestsellerowej serii książek napisanych wraz z Brianem Tracy – „Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę” (Onepress 2015), „Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci jak jej dokonać” (Onepress 2016 r.).

Wiele lat mieszkał i pracował za granicą, głównie w USA i Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski w 2006 r. był prezesem oraz udziałowcem w Brian Tracy International a w latach 2013-2014 był członkiem zarządu Door Group S.A. oraz pełnił rolę CEO firmy FranklinCovey w Polsce.

Jest członkiem International Association for Research in Economic Psychology oraz Association for Consumer Research. Zasiada w radzie ekspertów ośrodka dialogu i analiz ThinkThank, jest również członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

W jego wykładach w ciągu ostatnich 10 lat wzięło udział ponad 70 tys. uczestników z 75 krajów świata.  Przemawiał do grup liczących od 500 do ponad 4000 osób. Prowadzi wykłady w Polsce, Hiszpanii, Belgii, Ukrainie, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Jest regularnie zapraszany na gościnne wystąpienia i wykłady graduacyjne w najlepszych uczelniach biznesowych.

Współpracuje regularnie z prof. Tonym Buzanem, Brianem Tracy oraz prof. Piotrem Zielonką w zakresie badań psychologicznych i tworzenia programów rozwojowych. Prowadzi projekty związane zarządzaniem i rozwijaniem zaufania w organizacjach, procesy zarządzania zaangażowaniem, przekonaniami i zmianą w oparciu o najnowsze badania i narzędzia psychologiczne.

Triathlonista i maratończyk, bierze regularny udział w zawodach serii Ironman i Challenge na całym świecie.

Lat na rynku

Wykładów

tysięcy uczestników szkoleń

napisane bestsellery

Chcesz zaprosić Sebastiana Kotow z wykładem motywacyjnym do Twojej firmy?

Pobierz folder informacyjny.

Gość specjalny

Prof. Piotr Zielonka

Profesor  nadzwyczajny  SGGW.  Od  wielu  lat  prowadzi  badania  naukowe w zakresie psychologii ryzyka oraz psychologii inwestowania. W przeszłości zajmował się eksperymentalną fizjologią mózgu. Opracował nowatorską metodę  monitorowania  niedokrwienia  mózgu  in  vivo.  Opublikował  wiele artykułów naukowych w takich pismach jak: „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”.

Wydał książkę pod tytułem „Giełda i psychologia”. Kwestionował skuteczność analizy technicznej oraz porównywał zdolności prognostyczne analityków finansowych i meteorologów. Wraz z Raymondem Daceyem objaśnił fenomen efektu dyspozycji – częstego zjawiska na giełdach papierów wartościowych na całym świecie.  Obecnie  zajmuje  się  psychologią  rynku  finansowego  –  w  szczególności  problematyką  dyskontowania  odroczonych  wypłat  oraz  teorią  umysłu. Współtwórca  i  kierownik  studiów  podyplomowych  „Psychologia  Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Członek wspólnego thinktanku ING i Deloitte w Amsterdamie. Ściśle współpracuje z Bucknell University, University of Idaho w USA oraz University of Donja Gorica, Montenegro.

Dlaczego warto?

Moja definicja wygrywania jest metaforą osobistej efektywności i skuteczności. Jest to sposób życia, w którym jesteśmy ukierunkowani na ambitne cele, zdyscyplinowani, wytrwali, odważni i odporni na stres.

To umiejętność czerpania radości z osiągnięć, ale i satysfakcji z życia w ogóle. Wygrywanie to nastawienie umysłu, to sposób podejścia do wyzwań, które stawia nam życie, to umiejętność radzenia sobie z presją i napięciem, ale również uważność, refleksyjność i świadomość własnych zasobów i ograniczeń. Wygrywanie to wreszcie umiejętność osiągania ponadprzeciętnych wyników – ambitnych i czasem nierealnych, to bycie lepszym od samego siebie, ciągły rozwój i budowanie specyficznych nawyków, które wyciągają z nas to co najlepsze.

Warsztaty Sztuka Wygrywania –  to model działania, który ma swoje podstawy naukowe w psychologii behawioralnej i psychologii motywacji, praktycznych doświadczeniach sportowych i biznesowych – moich osobistych, oraz wielu światowej klasy sportowców i ludzi biznesu z którymi miałem okazję współpracować w ciągu 20 lat na całym świecie.

Warsztaty prowadzone są w formie tzw. Edutainment, uczestnicy słuchają wykładów, dyskutują, wykonują ćwiczenia indywidualne i grupowe, oglądają kontekstowo dobrane filmy, doświadczają interakcji w podgrupach i oceny własnych zasobów i ograniczeń, korzystają z modeli zaczerpniętych z coachingu sportowego i biznesowego. W trakcie ćwiczeń wykorzystywane są instrukcje maskujące, prezentacje, zadania prowokatywne i inne narzędzia zaczerpnięte z badań eksperymentalnych psychologii poznawczej.

Całość prowadzona jest w typowy dla Sebastian Kotow sposób – motywujący, inspiracyjny, na wysokim poziomie energii. Podczas zajęć wypełniane są testy, które pomagają w autodiagnozie i określeniu punktu wyjścia w drodze do stawianych sobie celów. Certyfikat ukończenia warsztatów wydawany jest po 4 tygodniach, pod warunkiem ukończenia 70% z puli 20 zadań do pracy własnej, które przesyłane są co tydzień po ukończeniu warsztatów. Uczestnicy w pakiecie otrzymują książki i audiobooki wspierające pracę indywidualną po zakończeniu szkolenia.

Efekty szkolenia

N

Dzięki poznaniu praktycznych narzędzi psychologicznych, dowiesz się jak pełniej wykorzystać swój naturalny potencjał psychiczny i emocjonalny, aby Twoje plany i zamierzenia kończyły się sukcesem

N

Nabędziesz wiedzę o pułapkach i błędach myślenia, nieskutecznych sposobach stawiania celów oraz motywowaniu siebie i innych. Ta wiedza pozwoli wyeliminować nieefektywne metody działania i ograniczające sposoby myślenia

N

Poznasz metodologię i modele używane przez mistrzów sportu, zaadoptowane do indywidualnych i biznesowych rozwiązań, które rozszerzą zakres Twoich umiejętności i poprawią osiąganie wyników

N

Korzystając z dokonań i badań psychologii sportu wzmocnisz potencjał swojej wytrwałości, odwagi i samokontroli

N

Wyższa świadomość procesów psychicznych i emocjonalnych pozwoli Ci pracować nad samokontrolą, samoregulacją i automotywacją

N

Stworzysz plany działania i priorytety w zakresie aktualnie najważniejszych celów osobistych lub zawodowych

N

W takcie warsztatu poznasz innych ambitnych uczestników i we współpracy z nimi nauczysz się wykorzystywać potencjał relacji wspierającej motywację

N

Dzięki przekazanym narzędziom i przystępnej formie warsztatów, będziesz mógł z łatwością wykorzystać metodologię i strategie do efektywniejszego zarządzania zespołem i wspierania podwładnych w realizacji ich celów

N

Doświadczenie, do którego Cię zapraszamy podniesie Twój poziom energii do działania i pracy, wzmocni dyscyplinę, wytrwałość i proaktywne podejścia do zadań

Patronat medialny

Opinie uczestników

Najnowsze książki Sebastiana

Ty wybierasz cel,

my pokazujemy drogę

Ty postaw na zmianę,

my pokażemy Ci jak jej dokonać

PODAJ SWOJE DANE KONTAKTOWE I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SZTUCE WYGRYWANIA

Nigdy nie udostępniamy adresów e-mail naszych czytelników innym firmom. Nie zaśmiecamy skrzynki, nie wysyłamy spamu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, zaproszonych prowadzących, zmiany terminu lub odwołania szkolenia.

Zainteresowany?

Gdzie i kiedy?

Hotel Airport Okęcie,
ul. 17 Stycznia 24,
02-146 Warszawa

Masz pytania?

Chcesz poznać ceny pakietów dla firm? Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli interesują Cię warsztaty Sztuka Wygrywania w Twojej firmie skontaktuj się z nami!

SPRZEDAŻ

Monika Glinka
Business Development Director
monika.glinka@iobd.org.uk
+48 511 867 157

ORGANIZACJA

Angelika Krajewska
Project Manager
angelika.krajewska@iobd.org.uk
+48 504 122 285

SPRZEDAŻ

Damian Witkowski
Business Development Director
damian.witkowski@iobd.org.uk
+48 505 431 851

lub wypełnij poniższy formularz

15 + 15 =